UHA

營養補充軟糖(維他命C)

  • 特價
  • 定價 $30.50

一日食兩粒就即刻幫你補充ascorbic acid! 補充完ascorbic acid就可以預防壞血病!預防壞血病就可以身體好!身體好就可以下一日繼續食多兩粒營養補充軟糖!


送貨需知